Tuesday, January 10, 2017

Ciri-Ciri Guru Abad 21

1.  Menguasai subjek diajar.
2.  Mahir dan berketrampilan dalam pedagogi.
3.  Memahami perkembangan murid-murid dan menyayangi mereka.
4.  Memahami psikologi pembelajaran (cognitive psychology).
5.  Memiliki kemahiran Kaunseling.
6.  Menggunakan teknologi terkini.

No comments:

Post a Comment