Sunday, February 13, 2011

PEMBENTUKAN KATA

        Aspek Pembentukan Kata:  Kata Terbitan (Pengimbuhan)Kata
Terbitan
Berawalan

Awalan Kata Nama
pe-     (pelari, perakus, penyapu)
pem-  (pembawa, pembuat, pemveto)
pen-   (pendatang, pencari, penjual)
peng- (penggali, pengkhianat, pengukur)
penge- (pengebom, pengetin, pengelap)
pel-    (pelajar)
per-    (perasap, perbara, pertapa)
pe-     (pesara, pekedai, petani)
ke-     (ketua, kelipat, kekasih)
juru-   (juruukur, juruwang, juruterbang)
maha- (mahasiswa, mahaguru, maharaja)
tata-   (tatabuku, tatabahasa, tatacara)
pra-    (prasejarah, prakata, prasangka)
sub-   (subteks, subsistem, substandard)
supra- (suprakelas, supranasional, suprasegmental)
eka-    (ekabahasa, ekawarna, ekapaksi)
dwi-    (dwibahasa, dwifungsi, dwiambang)
Kata
Terbitan
Berawalan

Awalan Kata Kerja
me-       (melawan, menyikat,  merasa)
mem-    (membawa, memveto, memfitnah)
men-     (mendaki, mencadang, mentadbir)
meng-   (menggali, mengikut, mengajar)
menge-  (mengecat, mengekod, mengetut)
memper- (memperisteri, memperhamba, memperluas)
ber-       (berjalan, berganti, berserta)
be-        (beraja, berasa, berupa)
bel-       (belajar)
ter-        (terjebak, terbentuk, terjelus)
di-         (diatur, ditimbang, disusun)
diper-    (diperisteri, dipercepat, diperoleh)Kata
Terbitan
Berakhiran


Akhiran Kata Nama
-an        (pakaian, jahitan, mainan)
-wan     (sasterawan, angkasawan, usahawan)
-man     (budiman, seniman)
-wati      (seniwati, olahragawati)
-isme     (nasionalisme, sosialisme, komunisme)
-in          (hadirin, muslimin)
-at          (muslimat)
-ah         (ustazah, sultanah)
Kata
Terbitan
Berakhiran
Akhiran Kata Kerja:
-kan       (buatkan, gunakan, besarkan)
-i            (turuti, duduki, berkati)Kata
Terbitan
Berapitan


Apitan Kata Nama:
pe-…-an     (pelaksanaan, perasaan, penyiaran, pesisiran,
                    peperangan, pekarangan)
pem-...-an    (pembuatan, pembinaan, pemfitnahan)
pen-...-an     (pentakrifan, pendapatan, pencarian)
peng-...-an   (penggunaan, pengkhayalan, pengairan)
penge-...-an (pengehadan, pengesahan, pengesyoran)
per-...-an      (persalinan, perkuburan, permainan)
pel-…-an      (pelajaran)
ke-…-an       (kelainan, kelebihan, kedukaan)Kata
Terbitan
Berapitan

Apitan Kata Kerja:
me-…-kan      (memainkan, melukakan, menakutkan)
men-…-kan    (mendermakan, mentakrifkan, menzahirkan)
mem-...-kan    (membaharukan, membaikkan, memvariasikan)
meng-...-kan   (menggunakan, mengkhayalkan, menghiraukan)
menge-…-kan (mengepinkan, mengecamkan, mengetinkan)
ber-...-kan      (beralaskan, berlaukkan, berbajukan)
ber-...-an        (berlanjutan, bermaafan, berjauhan)
di-…-kan        (dibiarkan, digunakan, dipisahkan)
me-...-i           (melalui, memasuki, menyedari)
men-...-i         (mencurigai, menciumi, menziarahi)
mem-…-i        (membaharui, membohongi, mempercayai)
meng-…-i       (menganggotai, menggauli, mengekori)
di-...-i              (didekati, dimulai, diadili)
diper-…-kan   (diperdengarkan, diperlihatkan, diperbahaskan)
memper-...-kan (memperdengarkan, memperlihatkan,
                          memperjuangkan)
memper-...-i   (memperingati, mempercayai, memperkawani,
                       mempersuami, memperisteri)
ke-...-an         (kehujanan, kehausan, kepanasan)
Kata Terbitan
Berapitan
Apitan Kata Adjektif:
ke-…-an        (keinggerisan, keakraban, kecinaan)


Kata Terbitan
Bersisipan

Sisipan Kata Nama:
-el-    (kelengkeng, telunjuk, kelabut)
-er-   (keruping, seruling, serabut)

Sisipan Kata Adjektif:
-el-    (kelebak, selerak, gelembung)
-er-   (gerodak, kerelip)
-em-  (gemilang, semerbak, gemerlap)
-in-    (sinambung)
-el-    (jelajah, gelegak)

        Aspek Pembentukan Kata: Kata Majmuk (Rangkaian Kata)


Kata Majmuk
Bebas
gambar rajah, alat tulis, biru laut, air hujan, jalan raya,
nasi minyak, terima kasih, luar biasa, merah muda, bandar
raya, tengah hari, jam tangan, meja tulis, asam pedas,
kapal terbang, kuning langsat; Perdana Menteri,
Duta Besar, Ketua Menteri, Naib Canselor,
Angkasawan Negara, Profesor Madya, Ketua
Setiausaha Negara


Kata Majmuk
Istilah Khusus
muat turun, garis pusat, lut sinar, cakera padat,
telefon dail terus, lesung sendi, kanta tangan,
segi tiga, cari gali, reka bentuk, hak milik, pita suara,
darah panas, kertas kerja, batu kapur, atur cara,
urus setia, siar raya, inap desa, daftar masuk,

Kata
Majmuk Kiasan/
Simpulan Bahasa

anak emas, berat mulut, buah tangan, buah hati,
duit kopi, makan angin, pilih kasih, bulan madu,
manis mulut, tumbuk rusuk, kaki ayam, kaki bola

Kata
Majmuk yang
Mantap

antarabangsa, suruhanjaya, tandatangan, matahari,
kerjasama, pesuruhjaya, bumiputera, beritahu, kakitangan,
jawatankuasa, sukarela, setiausaha, olahraga,
warganegara, tanggungjawab


Kata Majmuk
Jamak


Gandaan Kata Pertama
alat-alat tulis, guru-guru besar, kapal-kapal terbang,
suku-suku kata, jirim-jirim organik, gambar-gambar rajah,
garis-garis pusat, model-model linear, Menteri-Menteri
Besar, Ketua-Ketua Eksekutif, Naib-Naib Canselor,
Timbalan-Timbalan Pengarah, Ketua-Ketua Pengarah

Penanda Jamak
semua Ketua Setiausaha, sekumpulan guru penolong
kanan, Persatuan Bekas Perajurit, Gabungan Pelajar
Melayu Semenanjung, Persidangan Pengetua,
Mesyuarat Staf Akademik, kalangan guru, para
pemakalah (pembentang kertas kerja), Pertubuhan
Bangsa Bersatu, sebahagian gambar rajah, barisan
pemimpin negara, Muktamar Agung, senarai nama

Kata Majmuk
Terbitan

Awalan: dicampur aduk, mengambil alih, dikenal pasti,
berlitar selari

Akhiran: daya serapan, ditemu bual, kemas kinikan,
mengatur cara, kenal pastikan, susun aturkan, beransur
maju, campur adukkan

Apitan: mencampuradukkan,pengambilalihan,
 pengenalpastian, pengaturcaraan, pengemaskinian
    
        Aspek Pembentukan Kata: Kata Ganda

Kata Ganda
Penuh
Tunggal

rama-rama, kupu-kupu, cantik-cantik, elok-elok, kalau-kalau,
jangan-jangan, pulau-pulau, rumah-rumah, budak-budak,
tadika-tadika, buku-buku, sekolah-sekolah, cerpen-cerpen

Kata Ganda
Penuh
Berimbuhan

Awalan: pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar,
pelatih-pelatih, kekasih-kekasih, ketua-ketua,
pekedai-pekedai, peruncit-peruncit, pengguna-pengguna

Akhiran: amalan-amalan, dapatan-dapatan, jualan-jualan,
 ajaran-ajaran

Apitan:persatuan-persatuan,permainan-permainan, 
 kementerian-kementerian, pertandingan-pertandingan
Kata Ganda Separa
Tunggal

lelaki, pepohon, gegelang, tetikus, sesiku, lelayang


Kata Ganda Separa
Berimbuhan
Kata Ganda Separa
Berimbuhan


Kata Kerja
berlari-lari, berkata-kata, berbisik-bisik, tersenyum-senyum,
teresak-esak, tercengang-cengang, ditanya-tanya,
dirisik-risik,dimarah-marah,mencari-cari, meronta-ronta,
merayu-rayu, cari-mencari, bantu-membantu,
Kata Adjektif: sepandai-pandai, sebaik-baik, setinggi-tinggi

Akhiran Kata Nama: sayur-sayuran, kenang-kenangan,
orang-orangan

Akhiran Kata Kerja: risik-risikan, doa-doakan,
tanya-tanyakan, amat-amati, pukul-pukuli, siram-sirami

Akhiran Kata Adjektif: jadi-jadian, rindu-rinduan,
mati-matian

Apitan Kata Kerja: bersalam-salaman, berkasih-kasihan, bertikam-tikaman, mendewa-dewakan, memburuk-
burukkan, meninggi-ninggikan, mengawas-awasi,
mengulang-ulangi, membohong-bohongi, diagung-
agungkan, dimanja-dimanjakan, ditonjol-tonjolkan,
dibayang-bayangi, dimarah-marahi, dihalus-halusi

Apitan Kata Adjektif: kebodoh-bodohan, kekuning-
kuningan, kebarat-baratanKata Ganda
Berentak
Pengulangan vokal
Kata Nama: lauk-pauk, kuih-muih, sayur-mayur
Kata Kerja: cerai-berai, gotong-royong, tungkus-lumus
Kata Adjektif: hiruk-pikuk

Pengulangan Konsonan
Kata Nama: batu-batan, gunung-ganang, suku-sakat
Kata Kerja: dolak-dalik, huyung-hayang, mundar-mandir
Kata Adjektif: gelap-gelita, kontang-kanting, kucar-kacir

Bebas
Kata Nama: anak-pinak, saudara-mara, ipar-lamai
Kata Kerja: ulang-alik, bolak-balik,
Kata Adjektif: lintang-pukang, lemah-longlai, simpang-siur

Kata Ganda
Semu
*semu menurut Kamus Dewan ialah keadaan bukan yang sebenarnya, tidak sesungguhnya, situasi yang pura-pura.
Contoh: kanak-kanak, kupu-kupu, biri-biri, labah-labah,
kura-kura,  kunang-kunang, kelip-kelip

1 comment: