Thursday, February 24, 2011

Peribahasa Sama Maksud

Maksud
Perpaduan dan semangat kerjasama yang erat dalam kalangan masyarakat.

  1. Bagai Aur Dengan Tebing
  2. Pisang Sesikat Gulai Sebelanga
  3. Ke Bukit Sama Didaki Ke Lurah Sama Dituruni

1 comment: