Sunday, September 11, 2011

Contoh Soalan Kesusasteraan Melayu SPM


“Hutang budi dibayarkan budi, hutang darah dibayarkan darah, dan hutang malu dibayarkan malu, dan hutang mati dibayarkan mati. Tetapi adinda ini tiada daya upaya hendak membalas budi kekanda itu kerana paduka adinda ini seorang perempuan yang tiada berguna kepada orang. Maka mujurlah sekalian inang dayang tolong hidupkan; jikalau inang dayang sekalian tidak tolong, tentulah mati, tiada boleh pandang mata paduka kakanda lagi.”
(Dipetik daripada Hikayat Seri Kelantan dalam antologi Seuntai Kasih Secebis Harapan)
(a)          Siapakah yang berkata-kata dalam dialog tersebut?                       (1 markah)
(b)         Apakah maksud kata-kata dalam petikan di atas?                            (3 markah)

1 comment:

  1. salam ada tak soalan lain selain ini merangkumi setiap buku2 kesusateraan Melayu yang lain seperti anak global dan juga madu ilmu? t.q

    ReplyDelete