Monday, July 18, 2011

Antologi Seuntai Kasih Secebis Harapan

Maka kata Indera Nata, “Wah, ayahanda, janganlah ayahanda menyatakan salah yang demikian itu kerana pekerjaan itu ayahanda tiada tahukan halnya kerana pada bicara patik, adapun kita manusia hidup di dalam dunia ini lupa dan lalai melainkan yang tiada lupa dan lalai hanya Tuhan kita juga Yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi itulah adapun kita manusia ini ingat dan lupa barang sesuatu pekerjaan hendaklah diperiksakan dengan sehabis-habis periksanya dengan fikir dan jikalau kita perbuat barang sesuatu yang tiada periksa maka kemudiannya nanti menyesal juga. Maka itulah kita manusia baiklah menyesal dahulu daripada kemudian.”
(dipetik daripada Hikayat Indera Nata, Antologi Seuntai kasih Secebis Harapan)

Maka tuan Puteri  itu pun singgahlah di sana lalu baginda naik ke darat. Sebermula maka dilihatnya suatu pun tiada kayu yang lain melainkan hanyalah kayu rumbnia juga yang ada.buahnya pun sedang masak belaka. Maka segala dayang-dayang itu pun mengambil buah rambnia itu lalu dimakannya. Maka bijinya itu pun dilemparkan ke tanah. Maka dilihatnya tumbuh pula kembalidan jadi besar pohonnya dan lalu berbuah pula. Dapat dimakannya buah itu dengan seketika itu juga. Syahadan maka tuan puteri dan segala dayang-dayang itu pun hairanlah melihat hal buah kayu rumbnia itu seraya fikir di dalam hati baginda, “Sebab buah rumbnia inilah gerangan maka saudaraku tiada kembali lagi.” Maka air mata tuan puteri itu pun bercucuranlah tiada terasa lagi cucur sebab terkenangkan saudara baginda itu. Maka tuan puteri itu pun bertitah kepada segala isi bahtera itu, “Kosongkan suatu petak dan muatkan olehmu tanah pulau ini.” Maka segala orang isi bahtera itu pun bermohonlah bermuatlah tanah pulau itu sambil berkata-kata, “ Inilah susahnya kita belayar dengan  orang perempuan ini dan orang yang lain bermuat segala dagangan, akan kita ini bermuat segala tanah; hendak berkebun rupanya nakhoda kita ini di dalam bahtera ini.”

(dipetik daripada Hikayat Nakhoda Muda dalam Antologi Seuntai Kasih Secebis Harapan)


TEKS PROSA TRADISIONAL DALAM ANTOLOGI SEUNTAI KASIH SECEBIS HARAPAN

  1. HIKAYAT INDERA NATA 
  2. HIKAYAT CENDAWAN PUTIH
  3. HIKAYAT PUTERA JAYAPATI
  4. HIKAYAT SERI KELANTAN
  5. HIKAYAT NAKHODA MUDA
  6. HIKAYAT CAYA LANGKARA

1 comment: