Wednesday, July 13, 2011

WATAK DAN PERWATAKAN KOMSAS

 Jenis Watak
 Perwatakan
Watak utama
Watak penting yang mengerakkan sesuatu cerita.

Watak sampingan
Watak pembantu yang peranannya lebih kecil daripada watak utama.

Watak statik
Watak yang tidak mengalami perubahan atau fikirannya tidak berkembang dari awal hingga akhir.

Watak dinamik
Watak di mana aksi,fikiran,pandangan atau perasaannya berkembang dan sering berubah.

Watak pipih
Watak yang tidak kompleks dan tidak difokuskan sangat dalam sesuatu karya.

Watak bundar
Watak yang bersifat kompleks dan segala sifatnya dijelaskan secara terperinci.

Watak hitam
Watak jahat atau watak-watak yang buruk dalam sesuatu karya

Watak putih
Watak-watak baik atau watak yang menonjolkan nilai-nilai murni.

No comments:

Post a Comment